Brrand kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Brrand en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Brrand verstrekt. Uw gegevens worden bovendien verwerkt wanneer u zich via deze site aanmeldt voor de nieuwsbrief van Brrand.

Brrand kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
-Uw postadres

WAAROM BRRAND GEGEVENS NODIG HEEFT

Brrand verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen. Dit gebeurt uitsluitend wanneer u zelf om contact verzoekt of wanneer u een klantrelatie met Brrand bent aangegaan. Uw gegevens worden dan gebruikt om een factuur te kunnen sturen, om, in het kader van een aanmelding of opdracht, overleg te voeren of om een concreet product, dat u door ons heeft laten maken, bij u af te leveren.

HOE BRRAND OMGAAT MET DE FOTO’S DIE WIJ VAN U MAKEN

De foto’s die Brrand van u maakt, koppelen wij aan uw naam, uw telefoonnummer of uw mailadres. Wij doen dit opdat wij de in uw opdracht gemaakte foto’s aan u kunnen leveren. Op al onze foto’s rust auteursrecht. Dit betekent dat wij deze foto’s nooit met anderen zullen delen.

HOE LANG BRRAND GEGEVENS BEWAART

Brrand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Brrand verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te kunnen voldoen aan de  wettelijke verplichting Privacyverklaring.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brrand.nl Brrand zal zo snel mogelijk reageren. Normaal gesproken is dit binnen 24 uur, in de weekends en tijdens vakantie kan het maximaal vier weken duren voordat wij reageren.

BEVEILIGEN

Brrand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brrand maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Brrand

Sleeswijklaan 1, 8471 AT Wolvega

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67589413

Telefoonnummer: 06 1250 1032 of 06 4509 8567

info@brrand.nl