Kinder Kunst Academie

Creatief talent: iedereen wordt ermee geboren! En het is zo belangrijk om dit als kind vast te houden. Alle kinderen worden vanaf groep 1 en soms al vanaf de voorschoolse educatie langs dezelfde meetlat gelegd en leren vanaf dat moment niet alleen welke antwoorden goed en fout zijn, maar bijvoorbeeld ook dat de blaadjes van een boom groen zijn en de lucht blauw is. Creativiteit wordt al jong afgestraft. En dat vinden wij zonde.

De Kinder Kunst Academie bij Brrand is erop gericht om het creatieve vermogen van kinderen te laten groeien. De uitdaging van steeds iets nieuws willen verzinnen. Dit creatieve vermogen draagt bij aan een wereld waarin mensen:
1. zich open durven stellen voor anderen en andere manieren van denken en handelen
2. in staat zijn om zich te verbinden met andere mensen en de wereld om zich heen
3. empathie kunnen voelen en verbeeldingskracht kunnen inzetten
4. tot de grote creatieve oplossingen kunnen komen waar deze wereld om vraagt vanuit een intrinsieke motivatie die het grootst is vanuit hun eigen talent.

Er is plaats voor maximaal 8 kinderen tussen de 6 en 13 jaar. Hiermee kunnen we individuele begeleiding garanderen. De kinderen komen eenmaal in de twee weken. Zo zitten ouders niet altijd vast in het weekend en kunnen kinderen ook thuis naar hartelust experimenteren. 7 lessen van elk 2 uur.
Start: zaterdag 20 januari.

 • Lesrooster
  Om de twee weken op de zaterdagochtend
  We werken in 2 periodes per jaar. (Van september t/m december en Januari t/m mei).
 • Rooster en tijden
  Zaterdagochtend: 10.00 – 12.00 uur
 • Tarieven
  per periode: €115,- Dit is inclusief de materialen die gebruikt worden, ranja en iets lekkers.
 • Materiaal
  Inclusief materiaal. Tussendoor zullen we  af en toe vragen om thuis iets te gaan zoeken wat ze kunnen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld mooie gedroogde bladeren, lege toiletrollen of een keer een fototoestel. Laat ze zelf ook nadenken over materialen waar ze een keer iets mee zouden willen maken.
 • NB. Laat kinderen altijd oude kleren aantrekken. Brrand staat niet garant en is niet verantwoordelijk voor kleding en schoeisel.

De cursus zal doorgang vinden bij een minimale opgave van 6 kinderen.